Upoznajte se sa radom YT Remote aplikacije

Uz simulaciju daljinske kontrole na mobilnom i gledanja video spotova na TV uređaju
Prozor sa leve strane simulira Vaš mobilni (pametni telefon, tablet, iPad) funkcionišući kao daljinski upravljač, dok prozor sa desne strane simulira Vaš TV uređaj (Smart TV, računar) na kome gledate video spotove. Obratite pažnju da je YTREMOTE.COM pokrenut na oba uređaja.
Copyright © VIDYPS 79 d.o.o.