Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela IVA RTV servisa, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem IVA RTV, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti. Molimo da s vremena na vreme pogledate ovu stranicu kako biste bili sigurni da razumete i prihvatate izmene.

IVA RTV može da se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje IVA RTV koristite na sopstvenu odgovornost. Naš web sajt može da sadrži linkove (veze) ka drugim web sajtovima. Međutim, čim kliknete na neki od tih linkova i napustite naš sajt, mi više nemamo kontrolu nad tim drugim web sajtom. Zato ne možemo biti odgovorni za zaštitu bilo kojih podataka koje objavljujete dok posećujete te sajtove i naša odgovornost ne prenosi se na te i takve sajtove. Morate da budete obazrivi i pogledate kakvu zaštitu podataka pruža taj drugi sajt koji posećujete.

IVA RTV predstavlja kolekciju web aplikacija koje se pokreću u pregledaču u interakciji sa softverom koji se pokreće u oblaku, što vam omogućava da pretražujete, gledate, slušate, čitate, upravljate ili kontrolišete audio, video, muziku, muzičke video spotove, vesti i informacije objavljene i dostupne u bilo kom trenutku iz celog sveta.

Osim sopstvenog sadržaja, IVA RTV prikazuje i određene javne podatke i sadržaje prethodno javno objavljene i kao takve, javno dostupne i za koje su originalni autori dali dozvolu da se dele na društvenim mrežama i drugim web sajtovima. IVA RTV može određene sadržaje da izdvoji kao posebno značajne i predstavi ih kao takve.

Ni jedan deo IVA RTV ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih.

Svojim korisnicima garantujemo pravo korišćenja našeg servisa i prava intelektualne svojine u skladu sa gore navedenim podacima, uz sledeća ograničenja:
  • sva autorska prava, bilo da se odnose na na sadržaj postavljen od strane autora IVA RTV ili na sadržaj postavljen od strane kompanija i pojedinaca koi imaju pravo na objavljivanje tog sadržaja, su zadržana na neodređeno vreme i ne mogu i ne smeju da budu narušena
  • možete da koristite naš servis i web sajt za svoju ličnu i privatnu upotrebu, bez namere da ga dalje komercijalno eksploatišete
  • ne smete da komercijalno eksploatišete niti jedan deo našeg web sajta, niti bilo šta što se pojavljuje na njemu u toku korišćenja (osim u slučaju da se radi o nečemu što ste Vi sami postavili, i/ili imate pravo to da eksploatišete)

Ukoliko smatrate da je IVA RTV povredio Vaša autorska prava, molimo da nam pošaljete email što je pre moguće. Sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.
Copyright © VIDYPS 79 d.o.o.